Przy zakupie urządzeń projekt technologiczny z opinią sanepidu wykonamy GRATIS !!!


      Pierwszym krokiem, który powinien wykonać Inwestor chcąc uruchomić lokal gastronomiczny i rozpocząć w nim działalność, to wykonanie projektu technologii zaplecza gastronomicznego. Dopiero na jego podstawie można planować dalsze prace związane z wyposażeniem i uruchomieniem zakładu.

Do naszego działu zapraszamy już w momencie planowania prac budowlanych lub remontowych. Pozwoli to Państwu na zaoszczędzenie wielu kosztów związanych z przeróbkami budowlanymi i instalacyjnymi, a także kłopotów z odbiorem lokalu.
Każdy projekt wykonujemy na indywidualne życzenia klienta, uwzględniając:

  • rodzaj prowadzonej działalności gastronomicznej,
  • wielkość i charakter lokalu,
  • obowiązujące przepisy sanitarnohigieniczne,
  • BHP i podstawowe wytyczne HACCP.

Nasze projekty posiadają wszystkie wymagane zatwierdzenia (Sanepid, BHP oraz ewentualnie PPOŻ).

W projekcie techniczno - technologicznym obok projektu wyposażenia zawarte są również:

  • wytyczne do projektu architektoniczno - budowlanego - tzn. wymiary pomieszczeń, niezbędne do zainstalowania zaproponowanego wyposażenia, (projekt przebudowy).
  • projekt przyłączy - wytyczne do projektów branżowych - tzn. dane dotyczące przyłączy wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych, które w sposób precyzyjny określają, w którym miejscu musi znaleźć się gniazdo 230V lub 400V, podłączenie wody ciepłej lub zimnej, odpływ wody lub doprowadzenie gazu, aby możliwe było właściwe funkcjonowanie urządzeń.