WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy Krager zwanej dalej kragergastro.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gastronorm.pl   umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Gastronorm.pl są podane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (są cenami netto, do których należy dodać odpowiedni podatek VAT).
3. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Zamawiający towar upoważnia firmę Krager do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
4. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
5. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi.

ZAMÓWIENIE I JEGO REALIZACJA

1. Nie ustalamy minimalnej wielkości zamówienia. To Państwo decydujecie o ilości sztuk zamawianego asortymentu.
2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę Gastronorm.pl na stronach sklepu internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną.
3. Ponadto firma Krager kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
4. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia.
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
5. Zastrzegamy sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.
6. Zakupione towary dostarczane są pod adres określony w formularzu zamówienia.
7. Koszty transportu przy zamówieniu powyżej 1000,00 zł netto ponosi firma Karager
8. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
9. W zależności od firmy spedycyjnej Kupujący może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Przelew:
Możecie Państwo dokonać przelewu - przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków prześlemy Państwu zamówiony towar.

REKLAMACJE

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta oraz instrukcję obsługi, która jest dostarczana z towarem.
2. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura VAT.
3. Instrukcja obsługi towaru może być umieszczona na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.
4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą Krager na adres e-mail kragergastro@wp.pl
. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura zakupu, którą Zamawiający otrzymuje wraz z towarem oraz pisemne zgłoszenie do firmy Gastronorm.pl wystąpienia wady w danym towarze.
5. Firma Krager nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
6. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem proponowanych przez nas urządzeń.
7. Prosimy nie wyrzucać opakowania towaru przed jego sprawdzeniem, gdyż może być na nim zamieszczona instrukcja obsługi. Prosimy zachować, przynajmniej w okresie gwarancji, oryginalne opakowania, aby w razie konieczności odesłania sprzętu do producenta, nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu.

8. Wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru w transporcie należy zgłaszać w dniu odbioru przesyłki. Obowiązkiem zamawiającego jest sprawdzić w obecności kuriera jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki następuje dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę, w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej i zgłosić ten fakt w firmie Gastronorm. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.